Jesteśmy apolityczną, nie nastawioną na zysk organizacją pozarządową. Organizacja została powołana w 1979 r. 
dla wspierania artystów nieprofesjonalnych
w ich twórczych działaniach. 

Propagujemy zachowania i styl życia związany
z aktywnością plastyczną. Naszym celem jest szeroko
pojęta edukacja społeczna poprzez sztukę.

 

Promujemy, stwarzamy warunki do nauki,
organizujemy wystawy.

 

Obok malutki przegląd naszej twórczości.
Więcej w pasku: "Portofolia Artystów".

60097_153944161306604_7413578_n.jpg